روغن صنعتی

100 کالا

 • بهران ترانس

  روغن بهران ترانس II

  تماس بگیرید
  گرانروی مناسب برای خنک کنندگی اجزای ترانسفورمر نقطه ریزش پایین و در نتیجه قابل مصرف در سرمای شدید قدرت جذب گازهای تشکیل شده در اثر تخلیه الکتریکی
 • بهران سرد ویژه

  روغن کمپرسور بهران سرد ویژه 100

  تماس بگیرید
  روانکاری عالی در دمای بالا سیالیت بسیار خوب در دمای پایین روغن پایه:نفتنیک مرغوب
 • بهران توربین

  روغن توربین بهران 100

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی جدا پذیری عالی روغن از آب آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )
 • بهران درفش

  روغن بهران درفش 100

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون خیلی خوب محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی قدرت روانکاری عالی
 • بهران توربین

  روغن توربین بهران 150

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی جدا پذیری عالی روغن از آب آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )
 • بهران درفش

  روغن بهران درفش 150

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون خیلی خوب محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی قدرت روانکاری عالی
 • بهران درفش

  روغن بهران درفش 220

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون خیلی خوب محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی قدرت روانکاری عالی
 • بهران سرد ویژه

  روغن کمپرسور بهران سرد ویژه 32

  تماس بگیرید
  روانکاری عالی در دمای بالا سیالیت بسیار خوب در دمای پایین روغن پایه:نفتنیک مرغوب
 • بهران توربین

  روغن توربین بهران 32

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی جدا پذیری عالی روغن از آب آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )
 • بهران درفش

  روغن بهران درفش 32

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون خیلی خوب محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی قدرت روانکاری عالی
 • بهران درفش

  روغن بهران درفش 320

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون خیلی خوب محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی قدرت روانکاری عالی
 • بهران سرد ویژه

  روغن کمپرسور بهران سرد ویژه 46

  تماس بگیرید
  روانکاری عالی در دمای بالا سیالیت بسیار خوب در دمای پایین روغن پایه:نفتنیک مرغوب
 • بهران توربین

  روغن توربین بهران 46

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی جدا پذیری عالی روغن از آب آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )
 • بهران درفش

  روغن بهران درفش 46

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون خیلی خوب محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی قدرت روانکاری عالی
 • بهران درفش

  روغن بهران درفش 460

  تماس بگیرید
  پایداری حرارتی و اکسیداسیون خیلی خوب محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی قدرت روانکاری عالی
 • بهران سرد ویژه

  روغن کمپرسور بهران سرد ویژه 56

  تماس بگیرید
  روانکاری عالی در دمای بالا سیالیت بسیار خوب در دمای پایین روغن پایه:نفتنیک مرغوب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها