ابزارآلات برشکاری

35 کالا

 • قیچی مفتولبر معمولی

  قیچی مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 1410

  111,400 تومان
  کلیه قطعات فولادی می‌باشند. تیغه‌ها و اهرم‌ها به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند. فاصله دهانه تیغه‌ها قابل تنظیم هستند. کلیه قطعات قابل تعویض هستند. قیچی‌های مفتول‌بر 350 و 450 میلی‌متر دارای تیغه‌هایی با لبه برنده مشابه قیچی‌های معمولی و باغبانی هستند(شکل A). به عبارت دیگر لبه برنده این تیغه‌ها خارج…
 • سری کامل مفتولبر معمولی

  سری کامل مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 141050

  57,000 تومان
  ساخته شده از قطعات فولادی قابلیت تنظیم دهانه برش و عملکرد بالای تیغه ها به جهت لبه های تیز و برنده تیغه ها از جنس آهنگری فورج شده
 • تیغه مفتول بر معمولی

  تیغه مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 141051

  31,800 تومان
  ابزارهای با کیفیت و مقاوم ساخت کشور ایران قابلیت تعویض تیغه ها تنظیم دهانه تیغه ها تیغه ها ساخته شده از جنس فولاد به روش آهنگری فورج شده برش و عملکرد بالای تیغه ها به جهت لبه های تیز و برنده
 • قیچی مفتولبر معمولی

  قیچی مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 1810

  126,100 تومان
  کلیه قطعات فولادی می‌باشند. تیغه‌ها و اهرم‌ها به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند. فاصله دهانه تیغه‌ها قابل تنظیم هستند. کلیه قطعات قابل تعویض هستند. قیچی‌های مفتول‌بر 350 و 450 میلی‌متر دارای تیغه‌هایی با لبه برنده مشابه قیچی‌های معمولی و باغبانی هستند(شکل A). به عبارت دیگر لبه برنده این تیغه‌ها خارج…
 • سری کامل مفتولبر معمولی

  سری کامل مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 181050

  69,100 تومان
  ساخته شده از قطعات فولادی قابلیت تنظیم دهانه برش و عملکرد بالای تیغه ها به جهت لبه های تیز و برنده تیغه ها از جنس آهنگری فورج شده
 • تیغه مفتول بر معمولی

  تیغه مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 181051

  38,900 تومان
  ابزارهای با کیفیت و مقاوم ساخت کشور ایران قابلیت تعویض تیغه ها تنظیم دهانه تیغه ها تیغه ها ساخته شده از جنس فولاد به روش آهنگری فورج شده برش و عملکرد بالای تیغه ها به جهت لبه های تیز و برنده
 • قیچی مفتولبر معمولی

  قیچی مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 2410

  180,600 تومان
  کلیه قطعات فولادی می‌باشند. تیغه‌ها و اهرم‌ها به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند. فاصله دهانه تیغه‌ها قابل تنظیم هستند. کلیه قطعات قابل تعویض هستند. قیچی‌های مفتول‌بر 350 و 450 میلی‌متر دارای تیغه‌هایی با لبه برنده مشابه قیچی‌های معمولی و باغبانی هستند(شکل A). به عبارت دیگر لبه برنده این تیغه‌ها خارج…
 • سری کامل مفتولبر معمولی

  سری کامل مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 241050

  91,000 تومان
  ساخته شده از قطعات فولادی قابلیت تنظیم دهانه برش و عملکرد بالای تیغه ها به جهت لبه های تیز و برنده تیغه ها از جنس آهنگری فورج شده
 • تیغه مفتول بر معمولی

  تیغه مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 241051

  50,100 تومان
  ابزارهای با کیفیت و مقاوم ساخت کشور ایران قابلیت تعویض تیغه ها تنظیم دهانه تیغه ها تیغه ها ساخته شده از جنس فولاد به روش آهنگری فورج شده برش و عملکرد بالای تیغه ها به جهت لبه های تیز و برنده
 • قیچی مفتولبر معمولی

  قیچی مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 3010

  223,700 تومان
  کلیه قطعات فولادی می‌باشند. تیغه‌ها و اهرم‌ها به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند. فاصله دهانه تیغه‌ها قابل تنظیم هستند. کلیه قطعات قابل تعویض هستند. قیچی‌های مفتول‌بر 350 و 450 میلی‌متر دارای تیغه‌هایی با لبه برنده مشابه قیچی‌های معمولی و باغبانی هستند(شکل A). به عبارت دیگر لبه برنده این تیغه‌ها خارج…
 • سری کامل مفتولبر معمولی

  سری کامل مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 301050

  113,300 تومان
  ساخته شده از قطعات فولادی قابلیت تنظیم دهانه برش و عملکرد بالای تیغه ها به جهت لبه های تیز و برنده تیغه ها از جنس آهنگری فورج شده
 • تیغه مفتول بر معمولی

  تیغه مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 301051

  65,500 تومان
  ابزارهای با کیفیت و مقاوم ساخت کشور ایران قابلیت تعویض تیغه ها تنظیم دهانه تیغه ها تیغه ها ساخته شده از جنس فولاد به روش آهنگری فورج شده برش و عملکرد بالای تیغه ها به جهت لبه های تیز و برنده
 • قیچی مفتولبر معمولی

  قیچی مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 3610

  351,100 تومان
  کلیه قطعات فولادی می‌باشند. تیغه‌ها و اهرم‌ها به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند. فاصله دهانه تیغه‌ها قابل تنظیم هستند. کلیه قطعات قابل تعویض هستند. قیچی‌های مفتول‌بر 350 و 450 میلی‌متر دارای تیغه‌هایی با لبه برنده مشابه قیچی‌های معمولی و باغبانی هستند(شکل A). به عبارت دیگر لبه برنده این تیغه‌ها خارج…
 • سری کامل مفتولبر معمولی

  سری کامل مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 361050

  169,300 تومان
  ساخته شده از قطعات فولادی قابلیت تنظیم دهانه برش و عملکرد بالای تیغه ها به جهت لبه های تیز و برنده تیغه ها از جنس آهنگری فورج شده
 • تیغه مفتول بر معمولی

  تیغه مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 361051

  87,100 تومان
  ابزارهای با کیفیت و مقاوم ساخت کشور ایران قابلیت تعویض تیغه ها تنظیم دهانه تیغه ها تیغه ها ساخته شده از جنس فولاد به روش آهنگری فورج شده برش و عملکرد بالای تیغه ها به جهت لبه های تیز و برنده
 • قیچی مفتولبر معمولی

  قیچی مفتول بر معمولی ایران پتک مدل CA 4210

  495,300 تومان
  کلیه قطعات فولادی می‌باشند. تیغه‌ها و اهرم‌ها به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند. فاصله دهانه تیغه‌ها قابل تنظیم هستند. کلیه قطعات قابل تعویض هستند. قیچی‌های مفتول‌بر 350 و 450 میلی‌متر دارای تیغه‌هایی با لبه برنده مشابه قیچی‌های معمولی و باغبانی هستند(شکل A). به عبارت دیگر لبه برنده این تیغه‌ها خارج…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها