پیشنهاداتــــــــــــــ شگفتـــــــــــــــــ انگیز

جشنواره پائیزی پاکت مارکت

زنجیر CHINA 80 بسته 3 متری

335,000 تومان 315,000 تومان

یاتاقان H&K SN 522

520,000 تومان 395,000 تومان

یاتاقان H&K SN 513

175,000 تومان 148,000 تومان

یاتاقان H&K SN 511

133,000 تومان 110,000 تومان

یاتاقان H&K SN 510

123,000 تومان 105,000 تومان

یاتاقان DPI UCFL 215

195,000 تومان

یاتاقان DPI UC 206

18,500 تومان 18,000 تومان

گریس SKF اورجینال حجم 1000 گرم

103,000 تومان 98,000 تومان

کاسه نمد MTD 83-100-10

22,900 تومان 20,800 تومان

کاسه نمد MTD 65-95-10

17,500 تومان 15,950 تومان

کاسه نمد MTD 65-90-10

16,500 تومان 15,700 تومان

کاسه نمد MTD 65-85-10

15,800 تومان 14,300 تومان

کاسه نمد MTD 65-100-10

23,500 تومان 21,300 تومان

کاسه نمد MTD 62-95-10

24,200 تومان 22,000 تومان

کاسه نمد MTD 60-95-10

17,890 تومان 16,250 تومان

کاسه نمد MTD 60-90-10

16,900 تومان 15,350 تومان

کاسه نمد MTD 60-85-10

12,900 تومان 11,700 تومان

کاسه نمد MTD 60-80-10

12,900 تومان 11,750 تومان

کاسه نمد MTD 55-95-10

16,900 تومان 15,350 تومان

کاسه نمد MTD 55-80-10

12,300 تومان 11,200 تومان

کاسه نمد MTD 50-72-10

11,200 تومان 10,200 تومان

کاسه نمد MTD 50-70-10

10,200 تومان 9,250 تومان

کاسه نمد MTD 50-68-10

9,800 تومان 8,900 تومان

کاسه نمد MTD 50-65-10

9,300 تومان 8,500 تومان

کاسه نمد MTD 45-70-10

10,200 تومان 9,300 تومان

کاسه نمد MTD 45-65-10

9,330 تومان 9,000 تومان

کاسه نمد MTD 45-62-10

9,300 تومان 8,450 تومان

کاسه نمد MTD 40-80-10

11,200 تومان 10,200 تومان

کاسه نمد MTD 40-65-10

9,330 تومان 8,400 تومان

کاسه نمد MTD 40-62-10

9,200 تومان 8,350 تومان

کاسه نمد MTD 30-44-7

6,200 تومان 5,600 تومان

کاسه نمد MTD 22-38-8

5,900 تومان 5,350 تومان

کاسه نمد MTD 16-28-15.2

9,900 تومان 9,000 تومان

کاسه نمد MTD 16-24-4

4,200 تومان 3,900 تومان

زنجیر CHINA 80 بسته 3 متری

364,000 تومان 335,000 تومان

زنجیر CHINA 60 بسته 3 متری

195,000 تومان 188,850 تومان

زنجیر CHINA 50 بسته 3 متری

136,000 تومان 128,000 تومان

زنجیر CHINA 40 بسته 3 متری

99,000 تومان 95,850 تومان

رولبرینگ URB 69349/10

28,000 تومان 25,900 تومان

رولبرینگ KIB 32217

132,000 تومان 128,000 تومان

رولبرینگ KIB 11949/10

15,000 تومان 13,300 تومان

رولبرینگ KIB 11949/10

15,000 تومان 13,300 تومان

رولبرینگ KG 395A/94A

69,900 تومان 66,900 تومان

رولبرینگ DPI 44649/10

15,900 تومان 13,900 تومان

رولبرینگ DPI 32310

78,800 تومان 74,400 تومان

رولبرینگ چرخ عقب پیکان KIB 11949/10

15,000 تومان 13,300 تومان

رولبرینگ چرخ عقب پراید KIB 11949/10

15,000 تومان 13,300 تومان

رولبرینگ چرخ عقب آردی KIB 11949/10

15,000 تومان 13,300 تومان

تسمه موتوپاور BX53

72,500 تومان 69,000 تومان

تسمه موتوپاور A53

22,600 تومان 21,500 تومان

بلبرینگ DPI 6211-ZZ

38,900 تومان 29,800 تومان

بلبرینگ DPI 6203-2RS

4,950 تومان 4,800 تومان

بلبرینگ هرزگرد پژو 405 DPI 6203-2RS

4,950 تومان 4,800 تومان

بلبرینگ هرزگرد نیسان DPI 6203-2RS

4,950 تومان 4,800 تومان

بلبرینگ هرزگرد سورن DPI 6203-2RS

4,950 تومان 4,800 تومان

بلبرینگ هرزگرد سمند DPI 6203-2RS

4,950 تومان 4,800 تومان